Какво е АВА?

Сигурно се питате какво стои зад абревиатурата АВА? Без да задълбаваме излишно в обширното поле на тази наука, ще се опитаме да представим най-съществената информация, която лесно да ориентира всеки родител в метода и нашия подход.

Приложният поведенчески анализ (от Applied Behavior Analysis или накратко АВА) e наука за човешкото поведение. АВА се основава на теорията за социалното учене и изгражда социално значими поведения чрез систематични и научно обосновани интервенции. В световен мащаб методите на АВА са доказано най-ефективната терапия при деца с аутизъм и подобни нарушения на развитието.

Нашият подход

В АВА център за деца с аутизъм „Покажи ми как“ основаваме нашата работа на принципите на Приложния поведенчески анализ (АВА) и прилагаме научно доказани стратегии за подобряване на уменията на деца с аутизъм за справяне в обществото. В практиката на терапията тези умения са дефинирани по обективен и измерим начин и се използват методи за събиране на данни и анализ на резултатите от прилаганите интервенции.

Терапията на детето съответства на неговите нужди

АВА подпомага изграждането на невронните връзки и изграждането на нови пътища с цел по-функционална комуникация, развитие на уменията за игра и социалните интеракции. Поради факта, че спектърът на аутизма е всеобхватен, всяка обучителна програма е индивидуална и се изгражда по начин, който да съответства на нуждите на всяко дете.

АВА терапията е сред най-често препоръчваните и научно доказани интервенции за деца с аутизъм и други нарушения в развитието. В последните десетилетия се е наложила като успешен метод в САЩ и все повече навлиза и в Европа. Научните изследвания в областта доказват подобрение в коефециента на интелигентност, езиковите умения и академичните постижения на децата, които посещават АВА терапия. Много от тях също така успяват да се впишат в общественото образование, където се обучават наравно с техните връстници. И най-важното, АВА целенасочено изгражда нови умения и редуцира обичайните поведенчески затруднения.

Как помага АВА терапията

Ученето е лесно и приятно – за да улесним усвояването на комплексни умения от децата се стараем да разделим всяко умение, което искаме да постигнат на по-лесни за тях стъпки и по този начин правим ученето много неусетно и приятно за тях. Използваме много повторения и позитивно подкрепление, за да надградим всяко умение и детето да става все по-умело и самостоятелно.

Ученето се постига в естествена среда – използваме специфични методи на обучение, които прилагаме в естествената за детето среда и винаги се водим от неговата мотивация. Подпомагаме детето да изразява своите нужди и да развива умения за игра и справяне със средата, като това се случва по най-мотивиращия за него начин.

Поведенчески техники – активно използваме поведенчески техники, чрез които да подпомогнем детето да не избягва ученето, а точно обратното – все по-успешно да се справя с всяка задача и да развива своите умения за комуникация, игра, самообслужване и академичен потенциал.

Повече за доказаните в световен мащаб терапевтични интервенции за деца с аутизъм можете да прочетете тук.

Прочете още: Предимствата на Приложния поведенчески анализ при терапията на деца с аутизъм