Стъпка 2

Втората стъпка е оценяването.

Оценката се провежда в Центъра в рамките на от 4 до 8 сесии без присъствието на родителите. Оценъчната батерия, с която работим, е VB-MAPP /The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program/. Тя има за цел да ни ориентира в това, което детето вече знае, както и за областите, в които ще е необходимо да работим.