Стъпка 3

Среща с родителите, по време на която ще обсъдим резултатите от оценката и ще предложим терапевтичен план.