За центъра

ABA център „Покажи ми как“ е специализиран в ранната интервенция на деца с аутизъм и други проблеми в развитието чрез метода на Приложния поведенчески анализ (Applied Behavior Analysis – ABA).

Като наука за поведението ABA  е доказано най-работещия подход при деца с аутизъм и проблеми в развитието в световен мащаб.

Изследванията показват, че този метод води до подобрение в коефициента на интелигентност, езиковите умения, справянето с околната среда, овладяване на проблемните поведения. При деца, започнали терапията рано, се наблюдава много добра адаптация в масова среда и по-леко преминаване от специализирани центрове към обикновено училище. Вижте повече за терапията тук.

Centar_Pokaji_mi_kak_7
Centar_Pokaji_mi_kak_6
Centar_Pokaji_mi_kak_5
Centar_Pokaji_mi_kak_4
Centar_Pokaji_mi_kak_1
Centar_Pokaji_mi_kak_9
Centar_Pokaji_mi_kak_8
Centar_Pokaji_mi_kak_10
Centar_Pokaji_mi_kak_11
IMG-3658af76a318cf8b0fcf6b2515759fba-V
IMG-37c1beb4d98b53a0f2a17523c0711e02-V
previous arrow
next arrow
Centar_Pokaji_mi_kak_7
Centar_Pokaji_mi_kak_6
Centar_Pokaji_mi_kak_5
Centar_Pokaji_mi_kak_4
Centar_Pokaji_mi_kak_1
Centar_Pokaji_mi_kak_9
Centar_Pokaji_mi_kak_8
Centar_Pokaji_mi_kak_10
Centar_Pokaji_mi_kak_11
IMG-3658af76a318cf8b0fcf6b2515759fba-V
IMG-37c1beb4d98b53a0f2a17523c0711e02-V
previous arrow
next arrow

В център „Покажи ми как“ се провеждат индивидуални терапевтични сесии на деца на възраст между 1 и 5 години, както и групови формати за усвояване на социални умения и повишаване на способностите за самообслужване.

На базата на подробна оценка чрез специализирани методики за всяко дете в центъра се изготвя индивидуална програма, с конкретни цели, съобразени с неговите специфични нужди.

Една терапевтична сесия е с продължителност един астрономически час. Последните десет минути от заниманието са предназначени за обратна връзка към родителите. Информацията, която даваме след сесията, е конкретна и дава ясна представа на родителя за изминалия час. /По преценка на терапевта и договореност с родителите е възможно сесията да бъде и в блок от два последователни часа/

Заниманията се провеждат в приятна и спокойна обстановка. Всички играчки и пособия са подбрани, за да стимулираме интерес и да ни помагат в интеракцията и мотивацията на детето.

Всички родители получават информация, насоки и похвати, които биха могли да приложат вкъщи. Знанията на родителите, свързани със състоянието на детето, и тяхното информирано партниране с екипа, помагат за постигането на по-добри резултати в терапевтичния процес.

Вижте още полезна информация за родители тук.