Екипът ни се състои от сертифицирани специалисти с голям терапевтичен опит в работата с деца с аутизъм по методите на Приложния поведенчески анализ (ABA). Тъй като сме се убедили в ефективността на техниките на ABA за развитието на децата с нарушения от аутистичния спектър, предлагаме специализирани обучения за родители, учители и специалисти.

Нашите обучения са изцяло с практическа насоченост и кратка теоретична част, която има за цел да подпомогне по-доброто разбиране на принципите на ABA и приложението им при конкретна проблематика. За нас е важно да ви подкрепим в ежедневното справяне и индивидуалната практика и по тази причина използваме много практически казуси, видео материали и обсъждане на реални случаи.  Обученията протичат в неформална среда и се осъществяват в малки групи до 4-5 човека на място в работната среда (училище или терапевтичен център) или в нашия център.

Всеки модул се подготвя и представя от нашите обучители по начин, който да е максимално полезен и да съответства на индивидуалните нужди на обучаващите се.

Модули:

„Справяне с агресивните и автоагресивните прояви с помощта на АВА“

 • Основни функции на агресивното и автоагресивно поведение и обяснителни модели
 • Кризисни стратегии за овладяване на агресивното и автоагресивно поведение
 • Използване на въпросници за родители и учители
 • Въвеждане на поведенчески план за заместване на нежеланото поведение на детето
 • Обсъждане и работа по казуси и случаи от практиката

„Какво стои зад проблемното поведение на детето и как да се справим“

 • Основни функции на поведението и мотивация
 • Положителното подкрепление на поведението и как да го използваме
 • Прилагане на поведенчески стратегии за намаляване на нежеланото поведение на детето
 • Обсъждане и работа по казуси и случаи от практиката

„Ефективни поведенчески техники за насърчаване на ученето“

 • Основни функции на поведението и мотивация
 • Прилагане на положително подкрепление за насърчаване на желаното поведение
 • Поведенчески техники за успешно усвояване на учебните цели
 • Визуални помощни средства и тяхното прилагане в обучителния процес
 • Обсъждане и работа по казуси и случаи от практиката

Специалистите от АВА център за деца с аутизъм „Покажи ми как“ провеждат и индивидуални консултации и супервизия по проблеми, свързани с поведенческите прояви, обучението и терапевтичната работа с деца с аутизъм.

Следете нашия сайт за предстоящи тематични семинари за родители на актуални теми като: „Тръгване на детска градина“, „Готовност за училище“, „Какво да очакваме от ресурсната подкрепа?“, „Държавните институци в полза на родителите“ и други, за които каним утвърдени външни специалисти.

Свържете се с нас, за да обсъдим вашите индивидуални нужди за обучение и как можем да бъдем полезни.

Прочетете повече: Предимствата на Приложния поведенчески анализ при терапията на деца с аутизъм