Кога помага АВА?

Сигурно не е лесно за родителите да се ориентират в морето от информация за различните терапии при деца с проблеми от спектъра на аутизма. Със сигурност всеки терапевтичен метод има своите предимства. Тук накратко ще представим при кои поведенчески прояви на вашето дете най-ефективният избор би бил Приложният поведенчески анализ (АВА). Ако често се питате как да се справите с дадено проблемно поведение на вашето дете или искате то да усвои нови функционални умения, продължавайте да четете.

Кога да се обърнем към
АВА терапевт?
Как помага АВА?
Речта на детето не се развива наравно с връстниците или изобщо липсва. С помощта на позитивно подкрепление АВА помага да се насърчи речта на детето.
Детето не реагира и не се обръща, когато бива повикано по име. АВА помага детето да свърже името си с позитивни стимули.
Детето избягва очния контакт или той е нестабилен. Насърчаваме детето да използва очния контакт с комуникативна цел.
Детето показва какво иска като ви дърпа за ръка. Подкрепяме детето да използва разнообразни начини за комуникация.
Плачът на детето продължава дълго и то трудно се успокоява, след като е разстроено. Идентифицира се функцията на плача и се замества с функционална комуникация.
Детето не изпълнява инструкции като „Ела“, „Седни“ и „Дай“. Детето се подкрепя да свърже изпълнението на инструкциите с позитивни последствия.
Многократно повтарящи се движения като пърхане с ръце, клатене, въртене в кръг. Самостимулативните поведения постепенно отпадат след като детето развие функционални умения.
Еднотипна игра с малко на брой играчки, които не се използват по предназначение. Постепенно се разширяват уменията за игра и използването на различни играчки и материали.
Детето рядко се отдава на игра с имитация и проявява слабо въображение. Целенасочено се изграждат умения за имитация и учене от средата.
Агресивни прояви (хапане, драскане, удряне) и самонараняване. Функцията на тези поведения се замества с подходящи начини за комуникация.
Детето създава впечатление, че не чува, въпреки че изследванията показват обратното. Подкрепяме детето да откликва на другите и общуването да бъде приятно.
Детето може да повтаря думи или изречения, но не подхваща разговор. АВА подпомага речта да придобие комуникативна насоченост.

Притеснителните за родителите поведения в ранното детство могат да имат различен израз и не е задължително едно дете да проявява повечето от тях. Освен изброените до тук, родителите често търсят консултация със специалист по ранно детско развитие, ако детето:

  • Многократно повтаря една и съща дума или фраза, без комуникативна цел (ехолалия).
  • Има регрес в развитието на речта – загуба на думи или фрази, които е използвало преди.
  • Говори прекалено силно или много тихо, нарушен е нормалният ритъм и темп на речта.
  • Реагира негативно на дори малки промени в еженевието и бита (преминаване по различен маршрут до детската градина, смяна на мястото за спане, влизането в различен магазин, промяна на мебели и т.н.).
  • Има проблеми със съня – трудно заспива и често се събужда през нощта.
  • Свръхчувствително е към аромати, светлина, докосване, шум, вкусове, натиск или не реагира на тези усещания.
  • Често ходи на пръсти.

За родителите е силно притеснително да наблюдават подобни прояви при своето дете, но най-добрата крачка при съмнения за нарушения в развитието на детето е своевременната консултацията със специалист.

Вижте как протича консултацията със специалистите в ABA център за деца с аутизъм „Покажи ми как“ тук.

Прочетете още: Предимствата на Приложния поведенчески анализ при терапията на деца с аутизъм

Как да сме сигурни дали забавянето в развитието на детето сигнализира проблем