Стъпка 4

Преоценка на постигнатото по време на терапевтичните сесии се извършва в зависимост от интензитета на посещенията на центъра в рамките на от 6 до 8 месеца.