banner-image
Людмила Вретенарова

Людмила Вретенарова

Людмила Вретенарова е завършила „Специална педагогика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Слухово-речева рехабилитация“.

През 2015 година преминава специализирано обучение за работа с деца от аутистичния спектър по метода на Приложния поведенчески анализ /Аpplied Вehavior Аnalysis (ABA)/ и след успешно преминат практически и писмен изпит, става един от първите сертифицирани специалисти в България – The Registered Behavior TechnicianTM (RBT®). Сертификатът се издава от Американския борд на поведенческите аналитици The Behavior Analyst Certification Board, Inc.® (BACB®).

Поддържането на тази квалификация изисква ежемесечни супервизии и полагане на годишен изпит, които имат за цел развитие на компентентността и уменията на специалиста.

През професионалния си път Людмила участва в редица други обучения и тренинги, които обогатяват знанията й относно терапията на деца от аутистичния спектър и спомагат за по-задълбоченото разбиране на състоянието и подходите в обучението:

  •  Теоретични основи и практическо приложение на Сензорно-интегративния подход /Sensory Integrative Approach/ при работата с деца от аутистичния спектър и други проблеми в развитието с лектор Kristiane Kull Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI® trener USC, усъвършенствала сензорна интеграция® Ayres клиника в Калифорния, ръководител на отдела за ерготерапия в Детски център, Мюнхен.
  • Иновативна оценка и интервенция за лица от аутистичния спектър /Innovative Assessment and Intervention for Autism Spectrum Disorders/ с лектор Maude Le Roux – международен обучител в сфератa на егротерапиятa, сензорната интеграция и метода DIR/Floortime.
  • DIR/Floortime 101 /An Introduction to DIRFloortime for Parents and Professionals –21 Contact Hours/ – въвеждащо обучение в подхода за работа с деца с аутизъм  Floortime – теория, принципи, обсъждане на клинични случаи. Лектор на обучение Maude Le Roux – международен лектор и обучител за DIR/Floortime Courses.

През последните 5 години Людмила работи като ABA поведенчески терапевт с деца от аутистичния спектър от 1 до 7 годишна възраст, в индивидуални терапевтични сесии, както и занятия в групи, които изграждат и развиват социални умения.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

logo

Да стигнете до нас е лесно!

АВА център за деца с аутизъм „Покажи ми как“ се намира на много комуникативно място с удобен обществен транспорт. Можете да стигнете до нас с автобуси № 83, 88, 120 и трамвай № 10. Намираме с в непосредствена близост до Метростанция „Витоша“ до Мол „Парадайз“. Ако пътувате с личен автомобил, можете да се възползвате от паркоместа за престой непосредствено до входа на центъра.

  • гр. София, 1407, кв. Хладилника, ул. "Сребърна" №14
  • тел.: +359 897 92 18 92
  • E-mail: aba@pokajimikak.bg